Европейският парламент

Европейският парламент е пряко избирана институция в Европа, която се занимава с въпросите около гражданите на Европа. В съюз с различните страни членки на ЕС се осъществява решаване на важни въпроси засягащи обществото на Европа, а наред с това се определя и законодателната власт.

Европейският парламент помества 500 млн. души от общо 28 страни на Европа. Неговата функция е да се занимава с политическите въпроси, включвайки се във всестранни инициативи. В ЕП се избира управляващ органи, чийто мандат е 5 години. Общо в ЕП има 754 депутати, а това е вторият по големина електорат на света с демократични функции. Първият такъв в индийския и в него участват 342 млн. избиратели.

Продължете да четете Европейският парламент

Европейска комисия и Европейски съвет

Европейската комисия бива избирана и назначавана от ЕС и страните членки на ЕС. За целта се изготвя отчет за изборите в ЕП и се избира Председател на Европейската комисия. ЕС се занимава с номинирането на такъв, а той самият бива избиран с мнозинство. В случай, че първоначалната кандидатура бъде отхвърлена в рамките на един месец се избират нови кандидати, отново предложени от страните-членки. За подбор на Председател на ЕК трябва да има мнозинство. В случай, че Парламентът одобри списъка на новата Комисия тя бива назначава официално.

Законодателните правомощия се определят от ЕС, те не могат да бъдат взет без негово съгласие. Това се установява с договор в Лисабон през 2009 г. ЕП получава власт в области със селското стопанство и по темите засягащи гражданската свобода.

Продължете да четете Европейска комисия и Европейски съвет

Портал за Европа