Европейският парламент

Европейският парламент е пряко избирана институция в Европа, която се занимава с въпросите около гражданите на Европа. В съюз с различните страни членки на ЕС се осъществява решаване на важни въпроси засягащи обществото на Европа, а наред с това се определя и законодателната власт.

Европейският парламент помества 500 млн. души от общо 28 страни на Европа. Неговата функция е да се занимава с политическите въпроси, включвайки се във всестранни инициативи. В ЕП се избира управляващ органи, чийто мандат е 5 години. Общо в ЕП има 754 депутати, а това е вторият по големина електорат на света с демократични функции. Първият такъв в индийския и в него участват 342 млн. избиратели.

Историята на ЕП започва през март 1958 г., а център е Страсбург. В него се провежда заседание, което е и първи за онова време на асамблеята на ЕП. В началото в нея са били включени 142 членове от парламентите на различните участнички на Европа. Говоримият език е не един, а цели четири езика, официалните езици са общо 24. Като институция ЕП борави с важни бюджетни, законодателни и контролни правомощия.

През 1958 г. бива създадена и Европейската икономическа общност в Рим, която малко след това е преименувана в „Европейска парламентарна асамблея“.

Правомощията и функциите на ЕП са нейни задължения, където се определят закони, вземат се ежедневни решения за европейските граждани, формира се бюджет на ЕС.

Парламентът има още контрол и правомощия над останалите институции в ЕС. В него се вземат важни решения за финансовите въпроси в страните участнички на ЕС, данъкоплатците, уреждат се грижите на обществеността и всяка една тема може да бъде поставена на политически дневен ред.